BENVINGUTS al CAMPUS I CASAL d'ESTIU CNEM

casal-vela-2020
pdf-img

Inscripció Campus Vela

casal-esports-2020
pdf-img

Inscripció Campus Esportiu

pdf-img

Tríptic informatiu Campus Vela

pdf-img

Dossier Campus Vela

pdf-img

Tríptic informatiu Campus Esportiu

pdf-img

Dossier Campus Esportiu

La inscripció al Campus s’obre l’1 de maig de 2020 i romandrà oberta fins a la finalització d’aquest, sempre i quan, restin places disponibles per a l’edat del nen/a que es vulgui inscriure.

Presencial

Omplint el full d’inscripció, adjuntant els documents que s’indiquen a continuació i lliurant-ho tot a la recepció del Club. Horari d’atenció de 9 a 20 hores.
Fotocòpia del DNI del participant
Fotocòpia DNI del pare /mare/tutor/a
Fotocòpia de la Targeta Sanitaria Individual (TSI)
Fotocòpia de la cartilla de vacunes
Pagament de la reserva amb efectiu o targeta. L’import de la reserva es farà pel 50% del total. Resta pagament 15 dies abans de començar el campus

Online

Adjuntant els documents següents en pdf, i enviant-los a

l’adreça de correu electrònic: campus@nauticmasnou.com

Fotocòpia del DNI del participant
Fotocòpia DNI del pare /mare/tutor/a
Fotocòpia de la Targeta Sanitaria Individual (TSI)
Fotocòpia de la cartilla de vacunes
Resguard del pagament de la reserva. L’import de la reserva s’ha de fer pel 50% del total. Resta pagament 15 dies abans de començar el campus.

*IMPORTANT: Si falta alguna d’aquesta documentació no es podrà tramitar la inscripció ni la reserva de la plaça.

PAGAMENTS ONLINE

Ateses les circumstàncies excepcionals d’aquest any 2020 aquest campus/casal d’estiu es regirà d’acord amb el que determinin les autoritats en cada moment en relació als criteris de salut, calendari i nombre de participants.

En cas de canvis, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

FES-TE SOCI

GAUDEIX DEL NOSTRE CAMPUS D'ESTIU

Consulta les nostres promocions