PERÍODES

1. del 25 de juny al 12 de juliol
2. del 15 de juliol al 26 de juliol

EDAT

Els cursos estan dirigits a nens i nenes compresos entre els 3 a 10 anys.

HORARI

De 17.30 h a 18.15 h.
De 18.15 h a 19.00 h.
De dilluns a divendres

PREUS

Períodes Socis No socis
1r. període 75€ 120€
2n. període 50€ 80€
Tot el curs (5 setmanes) 112€ 180€

*  Un cop iniciat el torn no es retornarà l’import del mateix en cap cas. Abans de l’inici només es retornarà l’import en cas de malaltia justificada.

*  Amb l’objectiu de respectar els ritmes d’aprenentatge i les característiques de cada infant, el criteri per organitzar els grups de piscina no serà únicament l’edat. Així doncs, es realitzarà una prova de nivell a l’inici del curs i se situarà cada alumne/a al grup de nivell corresponent

*  El curs es farà exclusivament a la piscina exterior

*  Si la climatologia no permet l’activitat a l’aigua, aquesta no serà recuperable ni es retornarà l’import.

Documentació Inscripcions

  • Full inscripció al MEU CLUB del web del club
  • Còpia DNI inscrit (si en té), còpia DNI mare/pare/tutor/a, targeta sanitària i llibre de vacunes (A cnm@nauticmasnou.com podeu consultar si ja la tenim)

IMPORTANT: Si falta alguna documentació o no s’ha efectuat el pagament corresponent NO es tramitarà la inscripció ni la reserva de plaça.

FES-TE SOCI

GAUDEIX DEL NOSTRE CAMPUS D'ESTIU

Consulta les nostres promocions