pdf logo

Estatuts

pdf logo

Reglament de règim interior

Doc. oficial -

Amb el nostre compromís amb la transparència, oferim als nostres socis i sòcies accés públic a tota la documentació relativa al club.

Valorem la transparència, l’accessibilitat i l’accés dels nostres socis a la informació.

Download the corresponding information for this year by clicking on the image →

pdf logo

Download the corresponding information for this year by clicking on the image →

pdf logo

Download the corresponding information for this year by clicking on the image →

pdf logo

Download the corresponding information for this year by clicking on the image →

pdf logo