Noves Mesures Covid-19 (05/01/2021) - 2021, cnem, covid19, pandèmia, protocol -
Social

Noves Mesures Covid-19 (05/01/2021)

Arran de la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el Club Nàutic El Masnou comunica l’afectació que aquestes tindran en el sector esportiu i de l’activitat física a partir del proper dijous 7 de gener de 2021 i fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021:

NOTA: Pel fet que el compliment d’aquests punts suposarà una redistribució dels aforaments, de la programació d’activitats dirigides i dels seus espais; Informem que: totes les reserves que s’havien efectuat per a la realització d’activitats dirigides o ús de la Sala de Fitness a partir del dijous 7 de gener queden cancel·lades.

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS CNEM:

Apartat 12 Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

4. Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Es garanteixi que no se supera el 50% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
 • S’estableixi un control d’accés (mitjançant reserva).
 • Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.

Es permet el desenvolupament d’activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la professora o monitora.

Accions Club Nàutic El Masnou:

 • Les Sales de Fitness romandran tancades.
 • Es seguiran desenvolupant les classes d’activitats dirigides en espais a l’aire lliure (sempre que sigui possible).
 • Es modifiquen els aforaments de les activitats dirigides a  un màxim de 5 persones més el monitor.
 • S’ubicarà material de la Sala de Fitness (bicicletes estàtiques …) en espais oberts per a poder seguir utilitzant-les.

 

L’ús de piscines ubicades en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats se subjecta als requisits següents:

 • Es garanteixi que no se supera el 30% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
 • S’estableixi un control d’accés (mitjançant reserva).

No es permet el desenvolupament d’activitats en grup.

Accions Club Nàutic El Masnou:

 • Mantenim l’aforament de la piscina interior a 5 persones.
 • L’accés s’ha de realitzar mitjançant reserva prèvia.
 • No es poden dur a terme activitats esportives grupals.
 • No es poden utilitzar les bombolles, dutxes o altres elements.
 • Prohibit dutxar-se en aquest espai.

 

Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.

Accions Club Nàutic El Masnou:

 • Els socis/es usuaris podran accedir als vestidors per recollir o desar pertinences als armariets.
 • La zona de dutxes i rentamans romandrà tancada.

 

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

5. S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

 

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890384&language=ca_ES

 

Articles Relacionats