La nostra flota de Patí de Vela

El Patí de vela neix entre els anys 1920 i 1925 a les platges de Badalona. Es va crear com un artefacte de platja compost inicialment per dos flotadors iguals i simètrics de proes i popes, unes bancades, i incorporava un rem de doble pala. A finals de la dècada van tenir la idea de col·locar a aquesta embarcació de dos cascs, un màstil i una vela obtenint l’actual patí de vela. El vaixell es va estendre ràpidament per tot el litoral del Barcelonès i el Maresme.

Activitats relacionades