El millor pla per aquesta Setmana Santa ’23:

Salut, esport, diversió, amistat, responsabilitat i valors.

ACTIVITATS MINI CAMPUS (de 4 a 5 anys)
**ACTIVITATS  DE VELA I AQUÀTICS Vela col·lectiva, tast d’optimist, tast windsurf, caiac de mar, jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES Jocs de pilota (bàsquet, futbol, etcètera) i cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE Manualitats, tallers nàutics (muntatge, meteorologia, etc…) educació mediambientals.
ACTIVITATS LÚDIQUES Gimcanes, temàtiques nàutics, jocs d’aigua, excursions per el port i molt més.
ACTIVITATS  INFANTILS (de 6 a 11 anys)
**ACTIVITATS  DE VELA I AQUÀTICS Vela col·lectiva / vela doble /vela individual / pati / catamarà / windsurf / caiac de mar / jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES Jocs de pilota (bàsquet, futbol, etcètera) i cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE Manualitats, tallers nàutics (muntatge, meteorologia, orientació, etc..), educació mediambientals.
ACTIVITATS LÚDIQUES Gimcanes, temàtiques nàutics, jocs d’aigua, excursions per el port i molt més.
ACTIVITATS  JUVENILS (de 12 a 17 anys)
**ACTIVITATS  DE VELA I AQUÀTICS Vela col·lectiva, vela doble, vela individual / pati / catamarà / windsurf / caiac de mar / jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES (Terra) Jocs de pilota a la platja (bàsquet, futbol, etc…)i de cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE Teoria, angles nàutic, tallers nàutics(muntatge, meteorologia, etc…), educació mediambientals, xerrades.

* Places limitades
** Sempre que les condicions climatològics ho permetin

HORARIS Minis e infantils
9 h Activitats terra
10:30 h Esmorzar
11 h Activitats aigua
13:15 h Dinar
14:30 h Tallers i jocs
15 h Navegació
17 h Recollida
HORARIS Juvenils
10 h Recepció
10:30 h Activitats d’aigua
14:30 h Dinar
15 h Fi d’activitat
Preus (4 dies) Minis, Infantils i Juvenils
Socis 168 €
No Socis 200 €
NO INCLOU ASSEGURANÇA: 3.50€ SETMANAL

Documentació:

  • Full inscripció (complimentat i signat).
  • Comprovant de pagament (curs i llicència).
  • Fotòcopia del DNI del participant / pare/e / tutor/a o persona autoritzada recollir.
  • Targeta sanitària (TSI).
  • Carnet de vacunació.
  • La no assistència a alguna sessió sense causa justificada no serà compensada ni es descomptarà de l’activitat.
  • Totes les activitats inclouen: Armilla Salvavides, Material d’escola i ús dels vestuaris.
  • L’equip tècnic que treballa amb els alumnes disposen de titulació oficial (ROPEC i federats per la FCV)

Activitats relacionades