Junta Directiva

President

Manel Freixa i Cortacans

Vicepresident Primer

Ferran Martínez Navarro

Vicepresident Segon i Comptador

Antonio Del Río Huertas

Secretari

Roger Noguera Guillamet

Vicesecretaria

Ana Maria Herrera Fernández

Tresorera

Rosa Mulet Alejandro

Comodor

Javier Peña Romero

Vicecomodor

Miguel Llargués Sabater

Vocal comunicació

Joan Cano Carreras

Vocal noves tecnologies

Francesc Josep Maestre i Martínez

Vocal activitats esportives

Carolina Ortíz Garre

Vocal d’obres i manteniment

Vicky Barber Willems

Vocal activitats socials

Cristina Alcover Falco