Junta Directiva

President

Manel Freixa i Cortacans

Vicepresident Primer

Ferran Martínez Navarro

Vicepresident Segon i Comptador

Antonio Del Río Huertas

Secretari

Roger Noguera Guillamet

Vicesecretaria

Ana Maria Herrera Fernández

Tresorera

Rosa Mulet Alejandro

Comodor

Javier Peña Romero

Vicecomodor

Miguel Llargués Sabater

Secretaria Esportiva 

Natàlia Via-Dufresne Pereña

Vocal noves tecnologies

Francesc Josep Maestre i Martínez

Vocal activitats socials

Cristina Alcover Falco

Vocal d’obres i manteniment

Vicky Barber Willems

Vocal jocs socials

Ma. Rosa Botanch Ezquerra

Vocal comunicació

Joan Cano Carreras

Vocal esdeveniments

Isabel Naranjo Vazquez