Cursos de Vela

Diferents activitats que es realitzen
a l’Escola de Vela:

Curs de vela lleugera:  Cursos d’iniciació i perfeccionament.

Curs de Creuer: Cursos d’iniciació i perfeccionament.

Bateig de mar en vela lleugera: Activitat dirigida a associacions, escoles, empreses, grups en general.

Flotes: Socis amb embarcació pròpia que forma part de l’equip de regates del Club. Les flotes actuals són: Optimist, Europa, 420, Laser Radial i 4.7 , Patí a vela.

Vela escolar: Adreçat tant a les Escoles d’ E.S.O com de Batxillerat de la vila i dels voltants dins les seves programacions com a Crèdit Variable.

Competicions: Regates de diferents nivells i classes d’embarcacions a vela.

Campus de Vela: Curs intensiu a vela que es realitza tot el dia en temporada de nadal,  setmana santa i estiu, per alumnes a partir de sis anys.

Equip de Regates G3: Escola de Vela per a nens/es a partir dels 8 anys, que es volen iniciar al món de les Regates.

Millora la teva empresa: Curs dirigit a col·lectius empresarials.

L’Escola de Vela us proposa les següents activitats:

Bateig de Mar

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

El Bateig de Mar és una activitat de mínim dues hores per introduir-se a la navegació a vela. L’alumne assoleix uns coneixements bàsics de la navegació a vela com: Parts del vaixell, muntatge de l’embarcació, navegació a vela.

Horari:  de dilluns a diumenge.
Edat: a partir del 8 anys.
Indumentària: és important recalcar aquest tema, s’ha de dur una indumentària esportiva adequada al temps que fa, sempre s’ha de pensar que al mar fa més fred que a terra.

L'esport de la Vela com a assignatura

dsc00751

La navegació a vela, per si mateixa, engloba una gran quantitat de sabers, cal esmentar especialment: medi on es realitza, material que es fa servir i treball en equip.

  • Interpretar i representar un espai determinat com és el mar emprant diferents tècniques i fer una lectura correcta de diversos espais representats mitjançant diferents tipus de registres (mapes, plànols, fotografÍa, entre d’altres).
  • El tractament de la informació (requisit important a l’hora de buscar un rumb o bé calcular el temps i les distàncies en la navegació), l’estudi de l’energia, el moviment i les forces, tot plegat és implícit en la navegació a vela i la utilització del vent i corrents en el moviment de l’embarcació.
  • Les tècniques de mesura i càlcul i les forces físiques que fan moure un vaixell.
  • Conèixer i utilitzar les habilitats i destreses motrius en situacions reals de pràctica en el vaixell.
  • Valorar les diferents activitats físiques i esportives com a recursos adequats per a l’ocupació del temps lliure.
  • Aplicar i interpretar textos gràfics realitzats a escala o amb signes o codis convencionals.
  • Conèixer la llengua pròpia del món de la navegació i així poder utilitzar-la de manera efectiva i com a vehicle de comunicació oral i escrita.
  • Aprendre a conviure en harmonia amb la natura i el medi per la preservació de la pròpia salut i la salut de la natura. La pràctica d’activitats al medi natural suposa un aprenentatge per la conservació i la preservació del medi.

Activitat de Vela

Al basar-se en la seqüència pedagògica de l’Escola Catalana de Vela de la Federació garanteix una evolució motriu i esportiva correcta. Les programacions es proposen una sèrie de coneixements relacionats amb la navegació i pensats en la diversitat de l’alumnat i en la seva adequació.
Els alumnes realitzen l’activitat per assolir els següents coneixements i que els podem resumir en tres punts:
– Saber muntar un vaixell.
– Orientació respecte al vent.
– Navegar correctament en els rumbs a vela.

Horari: cursos  de dilluns a divendres i caps de setmana
Edats: a partir del 8 anys.
Indumentària: és important recalcar aquest tema, s’ha de dur una indumentària esportiva adequada al clima que fa, sempre s’ha de pensar que al mar fa més fred que a terra.

Millora la teva empresa

La pràctica de l’esport de la vela potencia el treball en equip, per poder sumar les capacitats individuals cap a un objectiu en comú, la innovació per trobar solucions i recursos en situacions de dificultat, dinamisme per adaptar-se eficaçment en un entorn de canvi i una aventura per enriquir per igual, l’experiència i la imaginació. Aquests coneixements, posteriorment  podran ser aplicats en els diferents llocs de treball.