Curs gimnastica 2020-2021 - curs gimnastica

CURS NATACIÓ INFANTIL 2020-2022

Sóc un bloc de text.

El programa de Cursets de Natació Infantil Educativa del Club Nàutic El Masnou, amb una metodologia lúdica, individualitzada segons la progressió de cada nen/a i que actua sota una visió global de l’infant (atenent els aspectes cognitius, socials, motors i afectius), es marca els següents objectius generals

 • Afavorir l’evolució global de l’infant a través del medi aquàtic.
 • Conèixer les possibilitats d’acció delmedi aquàtic.
 • Aconseguir autonomia de moviment i desplaçament dins del medi aquàtic.

CALENDARI :

Inici del Curs: DILLUNS 14 de SETEMBRE

duració: Curs Escolar

Festius (NO curs):

 • 1 i 6 de Gener
 • 1 de Maig
 • 24 i 29 de Juny
 • 15 d’Agost
 • 11 de Setembre
 • 12 d’Octubre
 • 1 de Novembre
 • 6, 8, 25 i 26 de Desembre

PREUS (mensual):    Socis          Usuaris

1 Dia/ Setmana                  25€             40€

2 Dies /Setmana                35€              50€

 • S’estableix el següent criteri per a l’adjudicació de places: 1r socis/es, 2n inscrits curs anterior, 3r nous usuaris.
 • Descompte Germans: 10% primer germà. 25% segon i successius germans (Exclusiu socis)

Documentació Inscripcions:

 • Full inscripció (complimentat i signat)
 • Còpia DNI i Targeta sanitària
 • Full Responsabilitat Covid-19
Curs gimnastica 2020-2021 - curs gimnastica

*IMPORTANT: Places limitades per grup.

GRUPS i horaris :

Infantil: de 2 a 3 anys

DILLUNS i DIMECRES

de 17:30 a 18:20 hores; 10 places/grup

Infantil: de 4 a 6 anys

DIMARTS, DIJOUS i DIVENDRES

de 17:30 a 18:20 hores; 10 places/grup

Infantil: de 7 a 10 anys

DIMARTS, DIMECRES i DIJOUS

de 18:30 a 19:20 hores; 10 places/grup

NADONS: de 6 mesos a 2 anys

DIMECRES

de 16:45 a 17:20 hores, 5 places/grup

pdf logo

Informació Curs Natació

pdf logo

Inscripció Curs Natació

pdf logo

Full Responsabilitat Covid-19

Curs gimnastica 2020-2021 - curs gimnastica

Inscripcions obertes al Curs de Natació i romandran obertes fins a la finalització d’aquest, sempre i quan, restin places disponibles per a l’edat del nen/a que es vulgui inscriure.

Documentació Inscripció:

Omplint el full d’inscripció, adjuntant els documents que s’indiquen a continuació i lliurant-ho tot a la recepció del Club. Horari d’atenció de 9 a 20 hores o enviament mitjançant email a: cnm@nauticmasnou.com
Fotocòpia del DNI del participant
Fotocòpia DNI del pare /mare/tutor/a
Fotocòpia de la Targeta Sanitaria Individual (TSI)

– Full Responsabilitat Covid-19

*IMPORTANT: Si falta alguna d’aquesta documentació no es podrà tramitar la inscripció.

Ateses les circumstàncies excepcionals d’aquest any 2020-2021 aquest curs de natació es regirà d’acord amb el que determinin les autoritats en cada moment en relació als criteris de salut, calendari i nombre de participants.

En cas de canvis, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

FES-TE SOCI

GAUDEIX DEL NOSTRE CAMPUS D'ESTIU

Consulta les nostres promocions