Eleccions 2018

Eleccions 2018

Un cop exhaurit el termini del mandat, la Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou, en sessió realitzada el dia 3 d’abril de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per proveir la totalitat dels seus càrrecs.

Convocatòria Eleccions 2018

Convocatòria Eleccions 2018

Un cop exhaurit el termini del mandat, la Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou, en sessió realitzada el dia 3 d’abril de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per proveir la totalitat dels seus càrrecs.

Convocatòria Eleccions 2018

Acta Sorteig Junta Electoral

A la sala de lectura de la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 12 hores del dia 8 d’abril de 2018, s’ha procedit al sorteig per a la designació dels membres titulars i suplents que han de constituir la Junta Electoral, de conformitat amb el que estableix l’article 48 dels Estatuts Socials.

Acta sorteig Junta Electoral

Acta Constitució Junta Electoral

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 14 hores del dia 9 d’abril de 2018, notificat el sorteig als socis titulars i suplents i justificat l’impediment per formar part de la Junta Electoral, aquesta ha quedat constituïda pels membres següents:

Acta Constitució Junta Electoral

Aprovació del Cens Electoral

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 14:15 hores del dia 9 d’abril de 2018, es reuneixen els membres de la Junta Electoral per realitzar l’aprovació del cens electoral de socis i sòcies.

Aquest cens electoral, estarà a disposició de tots els socis i sòcies per a la seva consulta i, si és el cas per a la seva impugnació, fins el dia 16 d’abril de 2018.

Aprovació Provisional del Cens Aprovació Definitiva Cens Electoral

Acta de Proclamació de Candidatures

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 19 hores del dia 27 d’abril de 2018, es reuneixen els membres de la Junta Electoral per realitzar la validació i proclamació de Candidatures a les eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva que es realitzarà el proper dia 13 de maig.

Acta Proclamació Candidatures

Acta Complementària Proclamació de Candidatures

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 12:30 hores del dia 28 d’abril de 2018, es reuneixen els membres de la Junta Electoral per proclamar formalment la validesa de la candidatura presentada i  encapçalada  pel Sr. Manel Freixa.

Acta Complementària Proclamació

Candidatura Sr. Manel Freixa

Candidatura Sr. Manel Freixa Cortacans

ESTIMEM EL NOSTRE CLUB 

Coneixem el Club, sabem què cal fer i ho volem fer

Freixa V2

Programa electoral Candidatura Sr. Freixa Cartell electoral Candidatura Sr. Freixa

 

Candidatura Sr. Emili Costabella

Candidatura Sr. Emili Costabella Marco

FUTUR CNeM

Som un gran Club, som una realitat, som una nova il·lusió

emili

Programa electoral Candidatura Sr. Costabella Cartell electoral Candidatura Sr. Costabella

ACTA DE PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA ELEGIDA

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 20 hores del dia 13 de maig de 2018, finalitzada la jornada electoral per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou per al mandat 2018-2024, i un cop realitzat l’escrutini dels vots, els membres de la Junta Electoral certifiquen que:

Ha resultat elegida la candidatura encapçalada pel Sr. MANEL FREIXA i CORTACANS, per ser l’equip de govern del Club Nàutic El Masnou durant el mandat 2018-2024

Acta  Proclamació Resultats

MANEL FREIXA CORTACANS, PRESIDENT DEL CLUB NÀUTIC EL MASNOU

La candidatura encapçalada pel Sr. Manel Freixa Cortacans ha resultat guanyadora en la jornada electoral celebrada avui diumenge 13 de maig de 2018.

Han exercit el seu dret a vot un total de 580 socis i sòcies.

El nombre de vots vàlids ha estat de 575.

El nombre de vots nuls ha estat de 1.

El nombre de vots en blanc ha estat de 4.

La candidatura encapçalada pel Sr. Manel Freixa Cortacans ha rebut el suport de 319 vots.

La candidatura encapçalada pel Sr. Emili Costabella Marco ha obtingut 256 vots.

La candidatura encapçalada pel Sr. Manel Freixa Cortacans serà l’equip de govern del Club Nàutic El Masnou durant el mandat 2018-2024.