Eleccions 2018

Eleccions 2018

Un cop exhaurit el termini del mandat, la Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou, en sessió realitzada el dia 3 d’abril de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per proveir la totalitat dels seus càrrecs.

Convocatòria Eleccions 2018

Convocatòria Eleccions 2018

Un cop exhaurit el termini del mandat, la Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou, en sessió realitzada el dia 3 d’abril de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per proveir la totalitat dels seus càrrecs.

Convocatòria Eleccions 2018

 

Acta Sorteig Junta Electoral

A la sala de lectura de la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 12 hores del dia 8 d’abril de 2018, s’ha procedit al sorteig per a la designació dels membres titulars i suplents que han de constituir la Junta Electoral, de conformitat amb el que estableix l’article 48 dels Estatuts Socials.

Acta sorteig Junta Electoral

Acta Constitució Junta Electoral

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 14 hores del dia 9 d’abril de 2018, notificat el sorteig als socis titulars i suplents i justificat l’impediment per formar part de la Junta Electoral, aquesta ha quedat constituïda pels membres següents:

Acta Constitució Junta Electoral

 

 

Aprovació Provisonal del Cens

A la seu social del Club Nàutic El Masnou, a les 14:15 hores del dia 9 d’abril de 2018, es reuneixen els membres de la Junta Electoral per realitzar l’aprovació provisional del cens de socis i sòcies.

Aquest cens electoral, estarà a disposició de tots els socis i sòcies per a la seva consulta i, si és el cas per a la seva impugnació, fins el dia 16 d’abril de 2018.

Aprovació Provisional del Cens