Signatura Donació de l’arxiu fotogràfic del Club Nàutic del Masnou.

Signatura Donació de l’arxiu fotogràfic del Club Nàutic del Masnou.
11 de maig de 2017 Gestió CNEM

Aquest dijous 11 de maig, s’ha formalitzat, mitjançant la signatura oficial, la donació del fons de l’arxiu fotogràfic del Club Nàutic del Masnou a l’arxiu Municipal de l’Ajuntament del Masnou.

Amb aquesta acció es garanteix la preservació i conservació d’aquest valuós arxiu quantificat en unes 7.500 fotografies que recullen tots els moments històrics i diferents activitats, tant socials com esportives, del club.

La donació se suma al conjunt de fotografies que ja custodiava l’arxiu, i permetran donar a conèixer una part significativa dels més de 50 anys d’història de l’entitat.

La Presidenta del Club Nàutic El Masnou, Ma. Glòria Aragó, el secretari de la corporació municipal  i  l’Il·lustríssim Alcalde del Masnou Sr. Jaume Oliveras, han dut a terme la signatura de l’acord que ha tingut lloc a la Zona Noble del Club Nàutic del Masnou. També han estat presents a l’acte la Sra. Neus Tallada, Regidora de Cultura i  el Sr. Jordi Matas, Regidor d’Esports de l’Ajuntament del Masnou.

 

La Sra. Aragó, Presidenta del CNEM, i l'Il·lm. Sr. Oliveras en el moment de la signatura

La Sra. Aragó, Presidenta del CNEM, i l’Il·lm. Sr. Oliveras en el moment de la signatura